ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
หมายเลขโทรศัพท์ 043 556 001    โทรสาร 043 556 009
เว็บไซต์ www.reru.ac.th    EMAIL : reru.info@reru.ac.th

เข้าชม : 161
Today: 8

Hits: 1