การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565 

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาพลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 Download

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2564 

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) Download

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2564 Download
 • รายงานการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปี 2564 Download

โครงการและกิจกรรมการตามแผน 

 • โครงการประชาสัมพันธ์ NO GIFT POLICY ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดในทุกเทศกาล Download
 • โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส Download
 • รายงานการสร้างความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ Download
 • รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน Download
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน Download
 • สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Download
 • ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Download
 • ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download


Views : 4
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto