รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2022

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด FRESHY Boy&Girl RERU TO BE NUMBER ONE 2021 เข้าพบเพื่อรับมอบนโยบายจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตร้อยเอ็ด ทีม CRM ธนาคารกรุงไทย เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<