ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

No-Gift-Policy-2024
No Gift Policy

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/(352)/2567 Download

บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download


สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Download

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดในทุกเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2567 Download