มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ นายจำลอง อ่องอ้น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว,รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว, ปลัดเทศเทศบาลตำบลเกาะแก้ว,รองปลัดตำบลเกาะแก้ว, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และนักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการด้านการศึกษา วิจัย ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน มีเวที สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกช่วงวัย และมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงความเห็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกัน


Views : 27
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto