ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดให้บริการ รักษาโรคเบื้องต้น วินิจฉัยโรคเบื้องต้น หัตถการเบื้องต้น ล้างแผล ทำแผล

ให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น.
(งดบริการช่วงพักเที่ยง) หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-556001-8 ต่อ 3102 หรือ 094-5314128
(คุณกรธิดา เขื่อนคำ)

พิกัด : https://goo.gl/maps/oPisfyfSLoE8BYDg7


ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา