มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานกระทรวง อว.

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการโครงการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบดังนี้

  1. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)
    – ควรพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับคณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย และบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป
    – ควรจัดทำโครงการที่ต่อเนื่อง ควรลงลึกถึงกระบวนการในระบบความคิด สู่การพัฒนาเครื่องมือ ที่มุ่งสู่ผลลัพธ์คือความคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
  2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
    – ควรพัฒนากระบวนการ Active Learning ในทุกหลักสูตรที่เน้นสาระที่สัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics)

จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ จากผู้ตรวจไปปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขในลำดับถัดไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


Views : 21
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto