พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  26 เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การประชุมโดยมีคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น” และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ “การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3  ของราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 5 ผลงานตามลำดับ โดยได้มีข้อซักถาม ข้อแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานให้กลุ่มที่มาในวันนี้ด้วยViews : 30
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto