ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศษสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Download


ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Download


ประวัติผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Download


หนังสือรับรอง
Download


หนังสือรับรองคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Download