รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก South-East Asia  ประเทศกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก South-East Asia  ประเทศกัมพูชา  ที่มาสังเกตการสอนและทดลองสอนด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-19 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์และคุณครู เข้าร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน.

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก South-East Asia  ประเทศกัมพูชา
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก South-East Asia  ประเทศกัมพูชา