ประมวลภาพ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 9 กันยายน 2566


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 739 คน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี