การแข่งขัน E-SAN TAEKWONDO PREMIER LEAGUE 2023 (ROI-ET) เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 4 [Season 1]

กำหนดแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด