มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “ปันน้ำใจ” มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ บ้านคุ้งสะอาด ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้นำชุมชน และชาวบ้าน มารับสิ่งของช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้วยความซาบซึ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “ปันน้ำใจ” มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา