การแข่งขัน E-SAN TAEKWONDO PREMIER LEAGUE 2023 (ROI-ET)

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ชมรมผู้ฝึกสอนเทควันโดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการแข่งขัน “อิสานพรีเมียร์ลีคเทควันโด ร้อยเอ็ด” ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเทควันโดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีรายการแข่งขันกีฬาเทควันโดที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสให้แก่ยุวชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด และเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การแข่งขัน E-SAN TAEKWONDO PREMIER LEAGUE 2023 (ROI-ET)
การแข่งขัน E-SAN TAEKWONDO PREMIER LEAGUE 2023 (ROI-ET)