โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill/Reskill “หลักสูตรการประกอบอาหารไทย”

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill / Reskill ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารฯ เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีวิทยากรให้ความรู้ “การรังสรรค์อาหารสมัยใหม่ สู่มุมมองอาชีพเซฟมืออาชีพ” โดย เซฟจากัวร์ IRON CHEF Thailand และ การอบรมเตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย อาจารย์วัฒนา บุญเสงี่ยม ผู้เชียวชาญฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้แบบ E – Testing และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อนำใบประกอบวิชาชีพไปใช้ในการทำงานต่อไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill/Reskill “หลักสูตรการประกอบอาหารไทย“