พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระอุปคุต บริเวณสระน้ำด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นภาษาบาลีก่อนอัญเชิญฯ ทั้งนี้มีรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และเคลื่อนบริวารองค์กฐินมาที่มณฑลพิธี ณ ลานกิจกรรมด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างพร้อมเพรียง

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566
พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา