พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.09 น. ณ ลานกิจกรรมด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี , ดร.สกล คามบุศย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ,พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธี โดยมี พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อย ได้นิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องประวัติของบุญกฐิน ทั้งนี้ท่านประธาน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พี่น้องประชาชน และนักศึกษาที่มาร่วมบุญ ต่างพากันอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566