โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์”

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจธรรม พรทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักกีฬาเข้าพิธีเปิดร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ฝึกสอน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งนี้ยังมีผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจถึงขอบสนามด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์”
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์”