มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำอาจารย์และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการสกลนคร เป็นประธานเปิดในพิธีฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันต่อท่านประธาน ในการนี้มีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี