โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill/Reskill “หลักสูตรการประกอบอาหารไทย“ รุ่นที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไป

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสนามสอบภาคความสามารถ สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เนื่องในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill / Reskill ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์วัฒนา บุญเสงี่ยม ผู้เชียวชาญฝีมือแรงงานแห่งชาติ และอาจารย์จิตติมา ไทรบุญจันทร์ เป็นคณะกรรมผู้ควบคุมการสอบภาคความสามารถ พร้อมด้วยอาจารย์จากนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นกรรมการประเมินผู้ทดสอบ

ซึ่งหากผู้เข้าสอบสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความสามารถดังกล่าว ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถยื่นขอรับ คุณวุฒิใบประกอบวิชาชีพ “ผู้ประกอบอาหารไทย” เพื่อใช้ในการทำงาน และยกระดับของวิชาชีพของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม