พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมอบใบประกาศ ฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานและนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมีการมอบเกรียรติบัตรแก่อาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 8 ทั้งนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ปกครอง ญาติพี่น้องร่วมพิธีและแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี