มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เนื่องในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ 34) ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อ.อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนเงิน 14,109 บาท ถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและได้จัดทำโรงทานขนมจีนนำยา แจกจ่าย ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567

ขอขอบคุณ : ภาพข่าว / นศ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ข่าว/งานกิจการนักศึกษาฯ

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา