การสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี Download
 • รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 Download
 • แบบประวัติ ผลงาน นโยบายผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
 • แบบหนังสือรับรองคุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลที่อ้างอิง Download
 • แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม Download
 • ใบสมัคร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download

การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
 • ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง Download
 • บันทึกแจ้งเวียน Download
 • บัญชีผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *