เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติร่วมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จึงเรียนเชิญเสนอชื่อบุคคลพร้อมเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่เสนอชื่อ และแบบฟอร์มที่กรอกประวัติ และสถานที่ส่ง ดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีแบบกรอกประวัติย่อจำนวน 2 แผ่น กลับไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *