ปฏิทินกำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2565

  • ประกาศ คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหานายกสภาฯ Download
  • ประกาศ คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภาฯ Download
  • แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา-สำหรับหน่วยงาน Download
  • แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา-สำหรับกรรมการสภาฯ Download
  • แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา Download

  • ข้อบังคับ-ว่าด้วย-คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2547 Download
  • ข้อบังคับ-ว่าด้วย-คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2554 Download

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย Download
ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน