โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙” วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว พิธีเปิดงานโดย อาจารย์ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี คณะกรรมการโครงการจัดงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและเสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงานตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ ช่วง ๑ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการร่วมกันปรึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลา๕และ๖ ของการปฏิบัติงานในช่วงเวลา ซึ่งต้องมีการประเมินและนำเสนอโครงการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๕๐คน ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๒๓ ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร การจัดโครงการครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจ สามารถซักถามและเสนอแนวความคิดเห็นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิด และเพิ่มทักษะให้กับชุมชนของผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ ตำบลและ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑๑๐ คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๔๖ คน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน

« ของ 2 »

ข้อมูล จาก : สำนักงานหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

https://www.facebook.com/khaoroietwannee/posts/pfbid02MHMGSUeTv1Zk6cj1EwhFzmStXaLxmCihBa9kWeZFSLsboEvgquyo4ebJDTBuzamUl


Views : 2
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto