รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก มหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด และงานThai Rice Expo 2022

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก มหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ดและงานThai Rice Expo 2022 ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้กำหนดจัดการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก มหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ดและงานThai Rice Expo 2022 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “เพื่อเกษตรกรรมมูลค่าสูงและยั่งยืน” การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกับงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ” ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างงานให้เป็นเวทีการค้าและศูนย์กลางการค้าข้าว ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง การเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมมนา และการฝึกอบรมกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้มีความโดดเด่นเรื่องความหอม เมล็ดยาว มีความอ่อนนุ่มเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเค็มและแห้งแล้งจึงทำให้ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ทั้งในระดับประเทศและในสหภาพยุโรปและจังหวัดร้อยเอ็ดยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมแบบครอบคลุมทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ในทุกช่องทาง การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจึงเป็นเวทีการค้าสำหรับอุตสาหกรรมข้าวที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมาโดยตลอดและในครั้งนี้ได้ยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยเน้นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรต่อไป

ซึ่งช่วงท้ายงานแถลงข่าวฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ได้นำแขกผู้มีเกรียรติที่ร่วมงานแถลงข่าวโพสต์ท่า 105 ซึ่งสื่อถึงข้าวหอมมะลิ105 เป็นท่านโพสต์ที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย และท่านยังได้ทดลองบินโดรนสำหรับงานเกษตรด้วยภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ส่งข้อความ