มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาตและสภาพแวดล้อม ซึ่งในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนด เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) และเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการในปีนี้ และมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking ) โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ UI Green Metric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับการจัดอันดับเป็นครั้งแรก ได้รับคะแนน 4,200 คะแนน เป็น “อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งตอกย้ำถึงทิศทางและวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Green Youth “ระดับทอง” 1 ใน 5 ของประเทศ”จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแล้ว


Views : 94
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto