รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะผู้บริหาร นำเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เวลา 15:56 น. ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการทุนการศึกษาด้านศิลปะ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจารย์ ล่ามภาษามือ นิสิต และนักศึกษา เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 5 คน

ภาพจาก : TOP NEWS LIVE
VDO Link : https://www.youtube.com/watch?v=sJIdCNWjD2s&t=174s
ข้อความข่าว : ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2566