พิธีมอบโล่รางวัล การประกวดแผนธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ส่งข้อความ
Skip to content