คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโครงการวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครู เพื่อระลึกและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และคัดเลือกครูดีเด่นในดวงใจ ครูพี้เลี้ยงดีเด่นในแต่ละสาขาวิชา ผู้ซึ่งเป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับจากนักศึกษา เพื่อนครู สังคมว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทั้งนี้ท่านประธานได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ พร้อมอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จดั่งตั้งใจทุกประการด้วยViews : 5
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto