ภาพบรรยากาศการประกวด
HUSO-SCI Cover Dance 2023

ภาพบรรยากาศการประกวด HUSO-SCI Cover Dance 2023 ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท ในงาน HUSO-SCI Open House 2023 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2566ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด