ติดตามผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 วันที่ 21-30 มกราคม 2566

https://udongames.sat.or.th/ เว็บไซต์ติดตามผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 วันที่ 21-30 มกราคม 2566 #ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี