แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ชุดที่ 2 (วันที่ 18 มีนาคม 2566)