คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”


ในวันที่ 29 มี.ค. 2566
ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ห้ามพลาดกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG กับการพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย คุณอนุรักษ์ ฤาโสภา
บริษัท เคเจ เอ็กเพิร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ส่งข้อความ
Skip to content