การทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปรการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้


ส่งข้อความ
Skip to content