ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ดาวน์โหลด
  • คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ดาวน์โหลด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
เข้าชม : 56
วันนี้ : 6