มรภ.รอ. สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย, อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าขอพร มอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 กับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี