Worasit Nugoolgan

12 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

12 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบศูนย์ยากาศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Worasit Nugoolgan

11 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดึงกเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดึงกเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Worasit Nugoolgan

11 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อสะโพก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อสะโพก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน

Worasit Nugoolgan

11 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

11 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

9 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบระบบพลังงานแบบกรรเชียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบระบบพลังงานแบบกรรเชียง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท จำนวน 1 รายการ

Worasit Nugoolgan

9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 770,000 บาท จำนวน 1 รายการ

Worasit Nugoolgan

9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Worasit Nugoolgan

9 พฤศจิกายน 2021

การสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต

การสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต

Worasit Nugoolgan

6 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

6 พฤศจิกายน 2021

Worasit Nugoolgan

5 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและตรวจการตั้งท้อง ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและตรวจการตั้งท้อง ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Worasit Nugoolgan

4 พฤศจิกายน 2021
1 20 21 22 24