หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
(ที่ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง) (รุ่นที่ 1)


กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2567- 2 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 วัน
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting

รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ต่อท่าน

*คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าอบรม


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567

รายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RUWcLLWdejbZfswHhaJohnYNbsUgde9i/view?usp=sharing

ลงทะเบียนสมัคร ได้ที่  https://forms.gle/af6okBNwVweXfo3T9

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ : อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา 09-3141-6146