ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่มหาวิทยาลัยราชขภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการกระกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธานณสุข ประจำศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

19-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักวิชาการสาธาฯ-ศูนย์บริการสุขภาพ