รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ