ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคลินิกเทคโนโลยี คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์