ลำดับหมายเลขอาคารชื่ออาคารรหัสประจำอาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณLP1 
อาคารบรรณราชนครินทร์AC2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์IT3
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์
– หอประชุม ๖๐ พรรษา มหวชิราลงกรณCH4
– อาคารทีปังกรวิทยกิจST4
– อาคารศรีรัศมิ์ยุวชนSP4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเพชรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีNU5
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC6
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวBA7
อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการEDU8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐CB9
๑๐อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพMD10
ชื่ออาคารรหัสประจำอาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดDS1 และ DS2
อาคารศูนย์อาหารCT
อาคารอเนกประสงค์MP
อาคารดนตรีและนาฏศิลป์MU1
อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์MU12
สนามกีฬากลางSA
สระว่ายน้ำSW
อาคารเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์EL2 และ EL2
อาคารศิลปศึกษาAR
กลุ่มหอพักนักศึกษา
– หอพักชายอินทนิลDO1
– หอพักหญิงการะเกดDO2
– หอพักหญิง ADO3
– หอพักหญิง BDO4
กลุ่มอาคารชั่วคราว
– อาคารชั่วคราว ๓TB3
– อาคารชั่วคราว ๔TB4
– อาคารชั่วคราว ๕TB5

รูปภาพแต่ละอาคาร และพิกัดแผนที่สำหรับการเดินทาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (LP1)

อาคารบรรณราชนครินทร์ (AC2)

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT3)

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหวชิราลงกรณ (CH4)

อาคารทีปังกรวิทยกิจ (ST4)

อาคารศรีรัศมิ์ยุวชน (SP4)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเพชรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (NU5)

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC6)

อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว (BA7)

อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ (EDU8)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม ๒๕๕๐ (CB9)

อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (DS1, DS2)

อาคารศูนย์อาหาร (CT)

อาคารอเนกประสงค์ (MP)

อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ (MU1, MU2)

สนามกีฬากลาง (SA)

สระว่ายน้ำ (SW)

อาคารเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (EL1)

อาคารศิลปศึกษา (AR)

หอพักชายอินทนิล (DO1)

หอพักหญิงการะเกด (DO2)

หอพักหญิง A (DO3)

หอพักหญิง B (DO4)

วงเวียนตราพระราชลัญจกร

พระนาคปรกเมืองไพร

ศาลเจ้าพ่อมันปลา

ภาพโดย : ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
และเฟซบุ๊กแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสาระสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/RoiEtRajabhatUniversityRERU/posts/pfbid02fftMueXvGMm4h6JF1dAP23PrARMPG42FoaAP7z3wdtZVQFeZq1GGmQ51EyT3iUzrl