ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา