ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลสอบพนักงานประจำฯ-ครูภาษาไทยคณิตฯ-รรสาธิต
ประกาศผลสอบพนักงานประจำฯ-ครูภาษาไทยคณิตฯ-รรสาธิต
ประกาศผลสอบพนักงานประจำฯ-ครูภาษาไทยคณิตฯ-รรสาธิต