ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด