ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด