ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเวชปฏิบัติ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเวชปฏิบัติ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด