ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด